POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

ROK SZKOLNY 2021/2022

RODZAJ ZAJĘĆ

TERMIN / UCZESTNICY

CZAS TRWANIA / MIEJSCE

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

 

 

 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA SPORTOWE – 

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW

PONIEDZIAŁEK
kl. IV a

15:30 – 17:00   hala

Joanna
Biała-Sobieraj

ŚRODA kl. V a

17:00 – 18:30   hala

Joanna
Biała-Sobieraj,

Maciej Sobieraj

PIĄTEK kl. V a

15:30 – 17:00   hala

Joanna
Biała-Sobieraj,

Maciej Sobieraj

WTOREK, CZWARTEK
kl. VII a, VIII a

18:30 – 20:00   hala

Maciej Sobieraj

ZAJĘCIA REKREACYJNO –SPORTOWE –

CHŁOPCY

WTOREK kl. II a, II b

11:45 – 12:45   sala

 Joanna
Biała-Sobieraj,

ŚRODA
kl. III a, III b, III c

11:45 – 12:45   hala

Joanna
Biała-Sobieraj,

Maciej Sobieraj

ZAJĘCIA REKREACYJNO –SPORTOWE – PŁYWANIE KLAS II-III

WTOREK

ŚRODA

17:45-18:30

PŁYWALNIA I LO

Sylwia Markowska-Chodyka

ZAJĘCIA REKREACYJNO –SPORTOWE – 

PŁYWANIE KLAS II-III

WTOREK

ŚRODA

17:45-18:30

PŁYWALNIA I LO

Jarosław Denisiuk

ZAJĘCIA REKREACYJNO –SPORTOWE – DZIEWCZĘTA KLASY III

PIĄTEK

12:55-13:40   sala

Grzegorz Gajewski

ZAJĘCIA REKREACYJNO –SPORTOWE – DZIEWCZĘTA KLASY II

WTOREK

12:00-13:30 hala

Beata Wójtowicz

Piłka siatkowa to gra o wysokich walorach edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych, zdrowotno – higienicznych, wszechstronnie oddziaływająca na cały aparat ruchowy. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań piłką siatkową, doskonalenie  umiejętności siatkarskich i podnoszenie poziomu sportowego uczniów w tej dyscyplinie. Przygotowują także uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych.

 

Aktywność ruchowa to naturalna potrzeba dziecka w wieku szkolnym. Wiele współczesnych dzieci narażonych jest na ograniczenie aktywności ruchowej. Prowadzi to do obniżenia wydolności fizycznej, powstawania wielu wad postawy, otyłości i chorób. Udział w zajęciach sportowych to zdrowy, miły i pożyteczny sposób spędzenia czasu wolnego ucznia.

W czasie zajęć uczniowie będą mieli możliwość poznania wielu form ruchu i stopniowego opanowania umiejętności z zakresu gier i zabaw ruchowych oraz mini gier. Gry i zabawy ruchowe, wyścigi, zajęcia z gier sportowych, rywalizacja sportowa zapewniają dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy oraz pozwalają na rozwój społecznych cech osobowości.

Pamiętajmy, iż ruch przejawiający się w różnych formach aktywności sportowej czy rekreacyjnej jest również ważną potrzebą życia, tak jak zdobywanie wiedzy.