POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

Środa 1530-1700
koszykówka i piłka ręczna dziewcząt Piotr Rafał
Czwartek 1345-1430
zajęcia sportowo rekreacyjne dziewcząt klasy II-III Beata Wójtowicz
1745-1830

poniedziałek

wtorek

środa

zajęcia na pływalni 1, 2, 3 klasa Sy;wia Markowska

Jarosław Denisiuk

 

 

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW

Rodzaj zajęć: Specjalistyczne zajęcia sportowe z piłki siatkowej
Uczestnicy: chłopcy kl. IV, V, VI, VII
Termin i miejsce zajęć: poniedziałek – 17:00 – 18:30 hala sportowa kl. VI, VII
wtorek – 16:30 – 18:00 hala sportowa kl. IV, V
Prowadzący zajęcia: Joanna Biała – Sobieraj, Maciej Sobieraj – trenerzy piłki siatkowej

 

Piłka siatkowa to gra o wysokich walorach edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych, zdrowotno – higienicznych, wszechstronnie oddziaływająca na cały aparat ruchowy. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań piłką siatkową, doskonalenie  umiejętności siatkarskich i podnoszenie poziomu sportowego uczniów w tej dyscyplinie. Przygotowują także uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych.

 

 

ZAJĘCIA  REKREACYJNO – SPORTOWE 

Rodzaj zajęć: Zajęcia sportowo – rekreacyjne „Mały sport – wielka radość”.
Uczestnicy: chłopcy kl. II i III
Termin i miejsce zajęć: środa – 13:45 – 14:45  sala gimnastyczna / boisko szkolne
piątek – 12:45 – 13:45  hala sportowa / boisko szkolne
Prowadzący zajęcia: Joanna Biała – Sobieraj, Maciej Sobieraj – nauczyciele wychowania fizycznego

 

Aktywność ruchowa to naturalna potrzeba dziecka w wieku szkolnym. Wiele współczesnych dzieci narażonych jest na ograniczenie aktywności ruchowej. Prowadzi to do obniżenia wydolności fizycznej, powstawania wielu wad postawy, otyłości i chorób. Udział w zajęciach sportowych to zdrowy, miły i pożyteczny sposób spędzenia czasu wolnego ucznia.

W czasie zajęć uczniowie będą mieli możliwość poznania wielu form ruchu i stopniowego opanowania umiejętności z zakresu gier i zabaw ruchowych oraz mini gier. Gry i zabawy ruchowe, wyścigi, zajęcia z gier sportowych, rywalizacja sportowa zapewniają dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy oraz pozwalają na rozwój społecznych cech osobowości.

Pamiętajmy, iż ruch przejawiający się w różnych formach aktywności sportowej czy rekreacyjnej jest również ważną potrzebą życia, tak jak zdobywanie wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROK SZKOLNY 2017/2018

  • Piłka siatkowa chłopców–  Specjalistyczne zajęcia sportowe z piłki siatkowej

PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW

 

  • Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe –  „Mały sport – wielka radość”

ZAJĘCIA SPORTOWE OGÓLNOROZWOJOWE

 

  • Nauka pływania – zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klas I – III

Zajęcia na pływalni