Misja i cele projektu


Zajęcia z języka angielskiegoLaboratorium przyrodniczeZajęcia matematyczneZajęcia z programowania

Zajęcia z języka angielskiego
Laboratorium przyrodnicze
Zajęcia matematyczne
Zajęcia z programowania
Misja i cele projektu
Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA/UCZENNICY DO PROJEKTU „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA UCZNIÓW PROJEKCIE

Harmonogram zajęć projektowych