MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

„W magicznym świecie dźwięków” – poznanie instrumentów muzycznych, ich wyglądu i brzmienia podczas zajęć.

W magicznym świecie dźwięków

 
 
„Sztuka współczesna” – wykonanie ekorzeźby, pracy przestrzennej z surowców wtórnych.

Sztuka współczesna

„Wśród nocnej ciszy” – zorganizowanie koncertu kolęd i pastorałek dla rodziców.

Wśród nocnej ciszy

„Z wizytą w teatrze” – wyjście na dowolny spektakl teatralny i wykonanie plastycznej ilustracji przedstawienia.
 
 
„Tanecznym krokiem” – przygotowanie układu tanecznego do muzyki filmowej.
 
 
„Śladami przeszłości” – zwiedzanie muzeum
 

MODUŁ II – PIĘKNO REGIONU

„Dzień wspomnień i zadumy”

Dzień wspomnień i zadumy

„Do hymnu!” – przygotowanie uroczystości patriotycznej z okazji świąt państwowych. Kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych

Do hymnu!

„Magia uliczek” – wycieczka po mieście, poznawanie i fotografowanie zabytków.

Magia uliczek

„Moje miasto – moja duma” – zapoznanie z historią, herbem, flagą miasta.

Moje miasto – moja duma

„Moja okolica” – wykonanie zdjęcia przedstawiającego miejscowość, w której się mieszka

Moja okolica

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

 
„Kochamy babcie i dziadków” – przygotowanie występu dla dziadków.
 
 
„Przy rodzinnym stole”. Dzieci wraz z rodzicami przygotowują obiad lub deser, nakrywają do stołu i wykonują pamiątkowe zdjęcie.

 
„Moje korzenie” – wykonanie drzewa genealogicznego przy współpracy z rodzicami.
 
 

 

MODUŁ IV -KULTURY ŚWIATA

 

„Chińskie wachlarze” – wykonanie z papieru wachlarzy i ozdobienie ich według własnego pomysłu.

Chińskie wachlarze

„Chiński smok” – praca konstrukcyjna z wykorzystaniem kreatywnych materiałów.

Chiński smok

„Zabawy z piłką” – zorganizowanie zawodów sportowych z wykorzystaniem piłek.

Zabawy z piłką

„Mali i duzi architekci” – konstruowanie z dostępnych materiałów budowli na wzór słynnych zabytków znajdujących się we Włoszech (np. Koloseum, akwedukty, Krzywa Wieża w Pizie itp.).

„Mali i duzi architekci”

„Piasek pustyni” – rysowanie na piasku – ćwiczenia grafomotoryczne.

Piasek pustyni