ROK SZKOLNY  2018/2019

Warsztaty plastyczne zostaną zorganizowane z myślą o uczniach drugiego etapu nauczania, którzy wykazują duże zainteresowanie sztuką, czerpią ogromną radość i satysfakcję tworząc prace oraz różne formy plastyczne, a także chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.

Założeniem innowacji jest oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi.

Dostosowany jest do wieku uczestników (10-12 lat), dla grupy kilkuosobowej, która spotyka się raz w tygodniu na 45 minut lub dłużej w zależności od potrzeb.

Cele ogólne

Innowacja zakłada zaopatrzenie uczniów w określoną wiedzę na temat zasad komponowania prac i wszelkiego rodzaju wytworów plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, a co najważniejsze, umożliwia indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

Warsztaty plastyczne mają formę ćwiczeń i zabaw plastycznych, zarówno grupowych jak też indywidualnych, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodę wypowiedzi w twórczości plastycznej dziecka oraz różnorodność rozwiązań plastycznych.

Szczegółowe cele i zadania

  • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
  • usprawnianie manualne
  • pogłębianie percepcji wzrokowej „oko- ręka-mózg”
  • rozwijanie aktywności indywidualnej
  • ćwiczenie kreatywnego myślenia
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych
  • rozbudzanie ekspresji twórczej ucznia
  • wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna w wytworach kultury i czerpania przyjemności z bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki

Młodzi pięknie tworzą

Szkolne wystawy prac plastycznych

Klasa IV c wspólnie przygotowywała jaja wielkanocne do Dnia Językowego.

Wystawa prac plastycznych uczniów klas IV i V – „Idzie sobie wiosna”

DZIEŃ KOBIET – wystawa plastycznych prac uczniów

Wystawa prac plastycznych uczniów klas IV-VII i III gimnazjum wykonanych pod kierunkiem p. Haliny Lichograj

Szkolne wystawy

warsztaty plastyczne

Wystawa prac uczniów klas VI – maski karnawałowe

Perspektywa zbieżna na lekcjach plastyki

Rysujemy obserwując – na warsztatach plastycznych pod kierunkiem p. H. Lichograj

Lekcja plastyki

Lekcja plastyki_

Warsztaty plastyczne

„Gruba ryba”

Warsztaty plastyczne – malujemy!

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne – „Kocham tworzyć” w ramach innowacji pedagogicznej ruszyły!Jarmark wielkanocny – warsztaty plastyczne biorą udział w Konkursie na Palmę

Podziękowanie Rodzicom uczniów za zaangażowanie!

Palma wielkanocna

Warsztaty plastyczne „Kocham tworzyć”

Warsztaty plastyczne – „Kocham Tworzyć!”

Podsumowanie

Święta Wielkanocne – przygotowania na zajęciach warsztatów plastycznych

Konkurs A. Mickiewicza – sprawozdanie

Warsztaty plastyczne „Kocham tworzyć” – działamy prężnie!