Nasza szkoła od 2014 roku, we współpracy z Bankiem PKO B.P., prowadzi program oszczędzania SKO. Opiekunem SKO w naszej szkole jest pani Beata Czerwińska.
Aby rozpocząć przygodę z oszczędzaniem wystarczy wypełnić oświadczenie (do pobrania u opiekuna SKO), podpisać je i oddać opiekunowi SKO. Czas oczekiwania na otwarcie konta ok. 2 tygodnie.
SKO Konto dla Ucznia umożliwia indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat uczestniczące w programie SKO:
• 0 zł za prowadzenie konta
• 3% w skali roku (do kwoty 2500 zł; 1% od nadwyżki ponad 2500 zł)
• Tygodniowa kapitalizacja odsetek
• Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym
i dźwiękowym oraz dostosowanego do wieku i gustu dziecka) – dla dzieci, członków SKO
• Możliwość zdobywania wirtualnych odznak
• Możliwość zakładania wirtualnych skarbonek
• Narzędzia umożliwiające planowanie oszczędzania

Dostęp do konta jest możliwy również za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej iPKO (www.ipko.pl) dla uprawnionych Opiekunów SKO oraz przedstawicieli ustawowych (rodziców) albo opiekunów prawnych posiadających w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej (po złożeniu odpowiedniej dyspozycji). Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO* lub w Oddziale Banku.

Serwis internetowy SKO

Dzięki SKO już sześciolatek może uczyć się korzystania z usług bankowych poprzez animowany, bezpieczny oraz dostosowany do jego wieku i gustu serwis internetowy SKO. O tym jak wygląda
i działa serwis, można przekonać się oglądając przygotowane przez PKO Bank Polskidemokrótkie filmy instruktażowe.
W ramach funkcjonalności serwisu można wyróżnić:
wirtualne skarbonki
Dziecko może zbierać środki z przeznaczeniem na różne cele, np. klocki, rower, czy wymarzoną grę; każda skarbonka symbolizuje cel lub marzenie dziecka.
plan oszczędzania
Nawet najmłodszy użytkownik poradzi sobie z zaplanowaniem, jaka część wpłaconych pieniędzy trafi do każdej z założonych skarbonek.
kalkulator finansowy
Prosty kalkulator pozwalający na sprawdzenie jak wzrosną wpłacane środki
w określonym czasie. Dziecko samo wpisuje kwotę jaką dysponuje oraz okres,
w którym deklaruje, że będzie oszczędzać.
wirtualne odznaki
System odznak przyznawanych m.in. za zakładanie skarbonek, za dokonanie wpłaty, za realizację planu oszczędzania.
dopasowanie wyglądu serwisu do wieku i gustu dziecka
Użytkownicy mają możliwość zmiany wyglądu swojego serwisu, a także ustawienia dźwięków czy wgrania własnego zdjęcia symbolizującego cel oszczędzania.

• Więcej na stronach:

http://www.pkobp.pl/sko/lokatka

https://sko.pkobp.pl/