Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 6
rok szkolny 2019/2020

Godziny pracy: 700– 1700

Zajęcia dodatkowe :
Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 6
rok szkolny 2018/2019

Godziny pracy: 700– 1700

Zajęcia dodatkowe :

Zajęcia dodatkowe :

Harmonogram dnia:

7.00-8.00 – przyjście uczniów, gry i zabawy przy stolikach

8.00- 11.30- zajęcia dydaktyczne

11.30- 11.50- przerwa obiadowa

12.00-13.00- odpoczynek, oglądanie filmów, układanie rebusów, krzyżówek, gry planszowe

13.00- 14.00- zajęcia rekreacyjno- sportowe (w sali lub na świeżym powietrzu)

14.00-15.00- odrabianie lekcji

15.00- 16.00- zajęcia plastyczne lub komputerowe

16.00-17.00- odpoczynek, zabawy, konkursy, gry planszowe

 

Wykaz zajęć realizowanych w świetlicy szkolnej
w roku szkolnym 2018/2019

  • zajęcia plastyczne -poniedziałek,środa  od 7.00 do 8.00
   • zajęcia rekreacyjno- sportowe -wtorek, czwartek od 12.55 do 13.40
  • zajęcia komputerowe -środa od 13.50 do 14.35

REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Po przyjściu do świetlicy ustawiamy plecaki na półkach i zapisujemy się u wychowawcy.
 • Bierzemy udział w organizowanych zajęciach.
 • Nie hałasujemy i nie biegamy.
 • Odrabiamy lekcje.
 • Zabawki i klocki po zabawie odkładamy na miejsce.
 • Nie używamy telefonów komórkowych i tabletów do zabawy (nie robimy zdjęć, nie nagrywamy).
 • Nie jemy „śmieciowego jedzenia” a kanapki i napoje spożywamy przy stolikach.
 • Dbamy o porządek w świetlicy, nie rzucamy żadnymi przedmiotami, nie siadamy w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Każde wyjście do WC, biblioteki, na kółka zainteresowań, do sklepiku – zgłaszamy wychowawcy.
 • Przed wyjściem do domu wypisujemy się.
 • Jesteśmy życzliwi dla siebie nawzajem.

Używamy magicznych słów: „DZIEŃ DOBRY”, „DO WIDZENIA”, „DZIĘKUJĘ”, „PROSZĘ”, „PRZEPRASZAM”.

Imprezy, konkursy i zajęcia w świetlicy szkolnej
w roku szkolnym 2018/2019

miesiąc/rok

Przedsięwzięcie/ konkursy

Wrzesień 2018

Konkurs plastyczny pt.

Moje wspomnienia z wakacji – wyniki

Październik 2018

Konkurs plastyczny pt.

Portret mojej Pani/ mojego Pana – wyniki

Listopad 2018

Konkurs recytatorski wybranych utworów patriotycznych – wyniki konkursu

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Konkurs plastyczny na najciekawszą maskę karnawałową i strój karnawałowy – Wyniki

Marzec 2019

Konkurs plastyczny pt. Pisanka wielkanocna

Kwiecień 2019

Konkurs wiedzy pt.

Śladami Jana Pawła II – wyniki

Maj 2019

Konkurs plastyczny pt.

Portret mojej rodziny – Wyniki

Czerwiec 2019

Świetlicowy Dzień Dziecka-

gry i zabawy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH UCZNIÓW

DO UDZIAŁU W KONKURSACH

ORGANIZOWANYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJROK SZKOLNY 2017/2018

     Świetlica szkolna jest czynna od godziny 700 – 1700. W tym czasie uczniowie mogą ciekawie spędzić czas. Oferujemy interesujące zajęcia kształtujące właściwe postawy i umiejętności. Organizujemy różnorodne konkursy, w których może wziąć udział każdy uczeń. Opiekę nad dziećmi sprawują: p. A. Andrejuk, p. B. Pietruczuk, p. E. Piech, p. G. Szyc, p. K. Sosik, p P. Teodorczuk.

Z okazji Dnia Matki dzieci w świetlicy wykonały portrety swoich mam.

“LUBIĘ CZYTAĆ”

Przygotowujemy się do obchodów Święta Konstytucji.

Prace plastyczne

Wykonywanie masek.

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy w świetlicy szkolnej.

Przygotowywanie ciasteczek na kiermasz świąteczny

Świąteczny wystrój świetlicy

Ptaki

Przedstawienie

Świetlica na sportowo

„Kto ty jesteś”

„Nasi ulubieńcy”

„Portret mojej Pani lub Pana”

Zabawy sportowe dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Konkursy świetlicoweROK SZKOLNY 2016/2017

     Świetlica szkolna jest czynna od godziny 700 – 1700. W tym czasie uczniowie mogą ciekawie spędzić czas. Oferujemy interesujące zajęcia kształtujące właściwe postawy i umiejętności. Organizujemy różnorodne konkursy,
w których może wziąć udział każdy uczeń. Opiekę nad dziećmi sprawują:
p. Katarzyna Izbicka, P. Martw Grabiec, p. Marlena Kozioł, p. Monika Szupiluk,  p. Marzena Paszkowska, p. Ewa Piech, p. Anna Kozak, p. Zbigniew Stefanowicz, p. Bogdan Wójcik.

Nowe zajęcia już realizowane: Szachy w szkole - na zajęciach świetlicowych

Konkursy:

Spotkania:ROK SZKOLNY 2015/2016

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej przy ZSO nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

ROK SZKOLNY 2014/2015

 • Wizyta w Komendzie Miejskiej Policji
 • wiosenne krokusiki
 • Kiermasz świąteczny
 • Zajęcia świetlicowe
 • Zajęcia świetlicowe
 • Laurki
 • Andrzejki w świetlicy
 • Spotkanie z policjantem

     Od września 2014 roku funkcjonuje unowocześniona świetlica szkolna. Składa się
z dwóch obszernych pomieszczeń. Jedna z nich jest przeznaczone dla dzieci, które potrzebują wyciszenia, relaksu, wypoczynku lub chcą odrobić lekcje. Atrakcję stanowi kino domowe i nowoczesny telewizor. Dzieci maja możliwość oglądania bajek
i programów edukacyjnych na kolorowych, dużych pufach i wygodnej kanapie. Oko dzieci i rodziców cieszą nowe, kolorowe mebelki, stoliki, krzesełka przystosowane dla najmłodszych. Nasza świetlica jest miejscem, w którym wychowankowie czują się bezpieczniej, mogą spędzić czas z rówieśnikami w przyjemnej i życzliwej atmosferze.

Innowacja pedagogiczna pt. ”Świat zawodów na wesoło”.

”Kim chciałbym być w przyszłości. Poznajemy zawody”

Konkursy