Plan pracy i regulamin SU do pobrania poniżej

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w Białej Podlaskiej

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W BIAŁEJ PODLASKIEJ