Plan pracy i Regulamin Samorządu Uczniowskiego do pobrania poniżej.

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w Białej Podlaskiej

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W BIAŁEJ PODLASKIEJ