Rekrutacja na rok 2019/2020

Rekrutacja w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

Nabór elektroniczny do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie  od 05.02.2018 r. do 21.02.2018 r.

Nabór do oddziału przedszkolnego rozpocznie się 5 marca 2018r.
System zostanie uruchomiony 5 marca 2018 r. o godz. 8.00.

Link do systemu rekrutacji

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w korzystaniu z systemu, zapraszamy do sekretariatu szkoły w godz. 700 – 1500

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Wydrukowany z  systemu i  podpisany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć
w sekretariacie szkoły do dnia 20.03.2018r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 22/18 w sprawie ustalenia harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Uchwała Nr XXVII/36/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego od 1 września 2018r.

Harmonogram etapów postępowania rekrutacyjnego

Oświadczenia:

WAŻNE DATY:

Rodzice mają możliwość wprowadzania zgłoszeń kandydatów do oddziału przedszkolnego od  5 marca 2018 r. od godz. 8.00  do 20 marca 2018 r. do godz. 15.00.
Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Złożenie wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły do dnia 20 marca 2018 r.
do godz. 1500.

9 kwietnia 2018r. o godz. 1300 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

W okresie od 9 do 13 kwietnia 2018 rdo godz. 1500  rodzice będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 1300 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, jak i nowo przyjętych są zobowiązani do podpisania
w sekretariacie szkoły  w miesiącu maju umowy na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

WAŻNE DATY:

Przyjmowanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszeń rodziców od 26 lutego od godz. 8.00 do 16 marca do godz. 15.00

Przyjmowanie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie wniosków rodziców od 19 marca godz. 8.00 do 03 kwietnia  godz. 15.00

19 kwietnia godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19 kwietnia od godz. 13.00 do 25 kwietnia do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

27 kwietnia godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

Przyjmowanie wniosków rodziców w postępowaniu uzupełniającym
od 27 kwietnia godz. 8.00 do 10 maja godz. 15.00

29 maja godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29 maja od godz. 13.00 do 04 czerwca do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

06 czerwca  godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

Uchwała nr XXVII/37/17 Rady Miasta Biała Podlaska  – kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

Zarządzenie nr 25/18 Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Zgłoszenie ucznia z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej spoza obwodu

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

 REKRUTACJA ELEKTRONICZNA
w roku szkolnym 2016/2017

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6

w roku szkolnym 2016-2017 są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki

w terminie do 20 kwietnia 2016 r. do godziny 1500

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Lista zakwalifikowanych w sekretariacie szkoły.

tel. 83 342-69-51

 REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
i KLAS PIERWSZYCH
w roku szkolnym 2015/2016

KLASA O

https://naborp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Terminy postępowania rekrutacyjnego
do oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych

Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
Publikacja ofert – otwarcie strony

dla rodziców

02.03.2015 r.

od godz. 730

20.03.2015 r.

do godz. 1530

Wprowadzanie zgłoszeń

przez rodziców

02.03.2015 r.

od godz. 730

20.03.2015 r.

do godz. 1530

Publikacja list zakwalifikowanych 08.04.2015 r.

godz. 1200

8.04.2015 r.
Potwierdzenie woli przez rodziców; wprowadzanie potwierdzeń woli

przez placówki

08.04.2015 r.

od godz. 1200

24.04.2015 r.

do godz. 1530

Publikacja list przyjętych 27.04.2015 r.

godz. 1200

27.04.2015 r.
     Klasa 0
Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz wprowadzanie do systemu
SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek w godzinach 7.00 – 16.30
wtorek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00
oraz podczas dnia otwartego 10.03.2015r.
pracownia komputerowa, sekretariat

DOKUMENTY

przewodnik

wniosek kandydata

KLASA 1

https://naborsp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Terminy postępowania rekrutacyjnego
do publicznych szkół podstawowych

Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia
Publikacja ofert – otwarcie strony

dla rodziców

02.03.2015 r.

od godz. 730

31.03.2015 r.

do godz. 1530

Wprowadzanie i weryfikacja zgłoszeń

przez szkoły

02.03.2015 r. 31.03.2015 r.
Publikacja list zakwalifikowanych 13.04.2015 r. 13.04.2015 r.
Potwierdzenie woli przez rodziców

na zgłoszeniu lub wniosku  złożonym

w szkole

13.04.2015 r.

od godz. 1200

17.04.2015 r.

do godz. 1530

Publikacja list przyjętych 24.04.2015 r. 24.04.2015 r.
Klasa I
Przyjmowanie, weryfikacja, wprowadzanie zgłoszeń oraz wniosków do systemu SEKRETARIAT SZKOŁY:
poniedziałek w godzinach 7.00 – 16.30
wtorek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00
oraz podczas dnia otwartego 10.03.2015r.
pracownia komputerowa, sekretariat

DOKUMENTY

przewodnik

wniosek kandydata

wniosek kandydata

potwierdzenie woli


22 maja 2015 r.

UWAGA RODZICE !!!
Istnieje możliwość ponownego utworzenia w roku szkolnym 2015/2016 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 6. Zainteresowanych rodziców prosimy o zglaszanie się do sekretariatu szkoly do dnia 28 maja.

Dyrektor szkoły Maciej Kosik

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2015/2016 utworzonych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej

Regulamin rekrutacji elektronicznej do klas I w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej