Spis innowacji, które są realizowane w roku szkolnym 2019/2020
jako kontynuacja wcześniej przyjętych:

  •  „Podróże małe i duże po Polsce i Europie” klasa 2a i 2c. Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Realizatorzy: Alina Sosik, Zofia Turska. Obejmuje trzyletni cykl nauczania 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
  • „Smart School”, uczniowie klas V i VI w roku szkolnym 2018/2019. Autorzy: nauczyciele uczący w klasach V i VI pod kierunkiem Marzeny Paszkowskiej.
  • „Kodowana matematyka z Ozobotami”. Autor: Bożena Szewczuk, realizatorzy: wychowawcy klas, 1 godz. dla klasy dodatkowych zajęć komputerowych na 3 lata cyklu 2017-2020),  (obecne klasy III SP).
  • „Zajęcia z robotyki”. Autor: Dariusz Sokolnicki, 1 godz. w tygodniu dla grupy międzyoddziałowych z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne dla II etapu edukacyjnego:poziom klasy VII (lata 2017-2020), 
  • „Z Caissą w świat skutecznego myślenia ”. Autor i realizator: Bogdan Wójcik, 1 godz. szachowych zajęć pozalekcyjnych, 1 grupa uczniów, rok szkolny 2017/2020),(obecne kl. VI SP).
  • „Poznajemy język i kulturę naszych wschodnich sąsiadów”. Autor i realizator; Alicja Andrejuk, 1 godz. zajęć pozalekcyjnych języka rosyjskiego dla grupy międzyoddziałowej uczniów (cały cykl nauczania 2017-2022),  (obecne kl. VI SP).
  • „OK zeszyt to mój zeszyt”. Zespół autorski i realizatorski: Iwona Soroka, Beata Czerwińska, klasy 4a,4b,5a,5c,6a,6b,6c,7a,7b,7c – II etap edukacji 2018-2024.

 

Spis innowacji przyjętych do realizacji
w roku szkolnym 20219/2020

a) ”Educational Robotics – Robotyka edukacyjna”. Zespół autorski: Dorota Domańska, Magda Chomiuk. Realizatorzy: Dorota Domańska, Magda Chomiuk, Beata Wójtowicz. Kl. III c w roku szkolnym 2019/2020.

b) ”Zajęcia poza klasą – Edukacja outdoorowa”. Zespół autorski: Dariusz Sokolnicki, Bogdan Wójcik. Zespół realizatorski: Dariusz Sokolnicki, Bogdan Wójcik, Aneta Bogucka, Magda Chomiuk, Iwona Soroka, Marzena Paszkowska. Klasy: 5b, 6b, 7b, 7d w roku szkolnym 2019/2020

c) ”Mały sport wielka radość. Zespół autorski i realizatorski: Joanna Biała-Sobieraj, Maciej Sobieraj. Chłopcy z klas II i III w roku szkolnym 2019/2020

d) ”Eksperymentuje, doświadczam, wiem – nauka przez zabawę”. Autor i realizator, Małgorzata Szendel. Klasa 2 b w roku szkolnym 2019/2020.

e) ”Programowanie z ozobotami” – Autor Dorota Just. Realizatorzy: Dorota Just, Agnieszka Mieleszczuk, Ewa Romaniuk. Klasy I w roku szkolnym 2019/2020.

f) ”Mamo tato już pływam”. Autorzy i realizatorzy: Sylwia Markowska, Jarosław Denisiuk. Uczniowie klas 0-3 w roku szkolnym 2019/2020.

g) ”Teatr uczy, bawi, wzrusza”. Autorzy i realizatorzy: Alicja Andrejuk, Mirosława Steckiewicz. Grupa uczniów z klas 4-8 w roku szkolnym 2019/2020.

h) ”Bierzmowanie – sakrament wykorzystanych czy marnowanych łask bożych”. Autor i realizator ks. Roman Truba. Uczniowie klas 7 i 8 przygotowujący się do sakramentu bierzmowania w roku szkolnym 2019/2020.

i) ”Program pracy logopedycznej”. Autor i realizator Monika Szupiluk. Uczniowie klas 0-III z zaburzeniami kompetencji i sprawności językowych w roku szkolnym 2019/2020.