Przewodnicząca: Renata Derlukiewicz

Z-ca Przewodniczącej: Ewa Kołcoń

Z-ca Przewodniczącej: Katarzyna Kordaczuk

Sekretarz – Monika Białowąs

Prezydium Rady Rodziców

Karolina Dzyr

Bartłomiej Dudziński

Paweł Jaroszuk

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Katarzyna Uss

Członkowie: Marta Bagłaj, Monika Głowacka

 Darowizna na rzecz Rady Rodziców

Nr konta 14 8025 0007 0018 2302 2000 0010

Uchwałą Rady Rodziców wysokość składki ustalono na: 50 zł od każdego dziecka.