SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podręczniki   do nauki   religii w Szkole Podstawowej nr 6 w roku szkolnym  2022/2023

 

Oddział przedszkolny

„TAK! Jezus mnie kocha”- Podręcznik dla sześciolatków:

Autorzy:  red. ks. dr. K. Mielnicki, E. Kondrak,

Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Klasa I

„Poznaję Boży świat”- podręcznik

Autorzy:  red. K. Mielnicki, E. Kondrak,

Wydawnictwo : Jedność, Kielce

 

Klasa II

Odkrywam królestwo Boże” – podręcznik
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Klasa III

„Poznaję Jezusa” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń 
Autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Klasa IV

„Miejsca pełne BOGActwpodręcznik + zeszyt ćwiczeń 
Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek,

Wydawnictwo :  Jedność, Kielce

 

Klasa V

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy podręcznik + zeszyt ćwiczeń 
Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo : Jedność, Kielce

 

Klasa VI

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno – podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Klasa VII

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro „ – podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Autorzy: ks. K. Mielnicki,E. Kondrak,

Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Klasa VIII

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik
 Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Wydawnictwo : Jedność, Kielce

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

 

Klasa

Podręczniki

Ćwiczenia

Klasa I

1.Wielka Przygoda. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i matematyczna część 1-4

Wydawnictwo Nowa Era

 

2.Język angielski. Bugs Team poziom 1. Książka ucznia

Wydawnictwo Macmillan

 

3. Religia. „Poznaję Boży świat”- ” – podręcznik
Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Zestaw ćwiczeń
z informatyką
i muzyką 

 

Zeszyt ćwiczeń

Klasa II

 

3. Język angielski. Bugs Team poziom 2. Książka ucznia

Wydawnictwo Macmillan

 

4. Religia.  „Odkrywam królestwo Boże” – podręcznik
Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Zestaw ćwiczeń
z informatyką
i muzyką

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń

 

Klasa III

1.Wielka Przygoda. Klasa 3. Edukacja polonistyczna
i  społeczna, część 1-2.

Wydawnictwo Nowa Era

2.Wielka Przygoda. Klasa 3. Matematyka, część 1-2.

Wydawnictwo Nowa Era

3.Wielka Przygoda. Klasa 3. Przyroda

Wydawnictwo Nowa Era

 

4. Język angielski. Bugs Team poziom 3. Książka ucznia

Wydawnictwo Macmillan

 

5. Religia. „Poznaję Jezusa” – podręcznik
Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Zestaw ćwiczeń
z informatyką
i muzyką

 

 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa IV

 

Przedmiot

Podręczniki

Ćwiczenia

J. ang

„Brainy”. Klasa 4

Wydawnictwo Macmillan

 

Zeszyt ćwiczeń

Technika

„Jak to działa?”. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

J. polski

„Między nami”. Podręcznik. Język polski dla klasy 4.

GWO

Zeszyt ćwiczeń. Wersja B

Historia

„Wczoraj i dziś”. Klasa 4.  Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Przyroda

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Wydawnictwo Nowa Era

 

Zeszyt ćwiczeń

Muzyka

 „ Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
GWO

 

Zeszyt ćwiczeń. Wersja B, część 1-2

Cz. 1 Arytmetyka

Cz. 2 Geometria

 

Informatyka

„Lubię to !”. Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Religia

„Miejsca pełne BOGActw” – podręcznik
Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa V

 

                                                                                                                                                      

Przedmiot

Podręczniki

Ćwiczenia

J. ang

„Brainy”. Klasa 5

Wydawnictwo Macmillan

 

Zeszyt ćwiczeń

Technika

„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej
Wydawnictwo Nowa Era

 

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

J. polski

„Między nami”. Podręcznik. Język polski dla klasy 5.

GWO

 

Zeszyt ćwiczeń. Wersja B

Historia

„Wczoraj i dziś”. Klasa 5  Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Biologia

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Zeszyt ćwiczeń

Geografia

„Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Muzyka

„ Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej
GWO

Zeszyt ćwiczeń. Wersja B, część 1-2

Cz. 1 Arytmetyka

Cz. 2 Geometria

Informatyka

„Lubię to !”. Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Religia

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”- podręcznik
Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa VI

 

Przedmiot

Podręczniki

Ćwiczenia

J. ang

„Brainy”. Klasa 6

Wydawnictwo Macmillan

 

Zeszyt ćwiczeń

Technika

„Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Wydawnictwo Nowa Era

 

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

J. polski

„Między nami”. Podręcznik. Język polski dla klasy 6

GWO

 

Zeszyt ćwiczeń. Wersja B

Historia

„Wczoraj i dziś”. Klasa 6.  Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Biologia

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Zeszyt ćwiczeń

Geografia

„Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Muzyka

„ Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

GWO

 

Zeszyt ćwiczeń. Wersja B, część 1-2

Cz. 1 Arytmetyka

Cz. 2 Geometria

Informatyka

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Religia

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – podręcznik
Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa VII

 

Przedmiot

Podręczniki

Ćwiczenia

J. polski

„Między nami”. Podręcznik. Język polski dla klasy 7

GWO

 

Zeszyt ćwiczeń. Wersja B

J. obcy I – język angielski

Reperytorium ósmoklasisty. Część 1 dla klasy 7

Wydawnictwo Macmillan

 

Zeszyt ćwiczeń

J. obcy II – język rosyjski

„Wsio prosto 1”. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa VII

Wydawnictwo PWN

 

 

Muzyka

„ Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Plastyka

„Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas i in.

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Historia

„Wczoraj i dziś”. Klasa 7  Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Geografia

„Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Zeszyt ćwiczeń

Biologia

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Chemia

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Fizyka

„Spotkania z fizyką”. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
GWO

 

Informatyka

„Lubię to !” Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Religia

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro„ – podręcznik
Wydawnictwo : Jedność, Kielce

Zeszyt ćwiczeń

 

 

Klasa VIII

 

 

Przedmiot

Podręczniki

Ćwiczenia

J. polski

„Między nami”. Podręcznik. Język polski dla klasy 8

GWO

Zeszyt ćwiczeń. Wersja B

J. obcy I – język angielski

Repetytorium ósmoklasisty.  Część 2 dla klasy 8.

Wydawnictwo Macmillan education

Zeszyt ćwiczeń

J. obcy II – język rosyjski

„Wsio prosto 2”. Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. Klasa VIII

Wydawnictwo PWN

 

 

Historia

„Wczoraj i dziś”. Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Geografia

„Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Zeszyt ćwiczeń

Biologia

„Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Chemia

„Chemia Nowej Ery”. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Fizyka

„Świat fizyki”. Fizyka 8

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
GWO

 

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i jutro”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla klasy ósmej

Wydawnictwo Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Wydawnictwo Nowa Era

 

 

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – podręcznik
Wydawnictwo : Jedność, Kielce