W dniu 11 października 2016r o godz.17.00 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie

Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Sportu „Młodzi na start” w skrócie Stowarzyszenie „Młodzi na start”.

Stowarzyszenie działające na mocy Statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego (treść Statutu znajduje się na stronie SP 6 w zakładce INICJATYWY)

Na spotkanie zapraszamy dotychczasowych członków oraz WSZYSTKICH zainteresowanych działalnością stowarzyszenia.
 
Szczególnie zapraszamy PRZEDSTAWICIELI ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW oraz pozostałych rodziców uczniów naszej placówki.

Po zakończeniu spotkania stowarzyszeniowego, odbędzie się  zebranie Prezydium Rady rodziców oraz WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH RODZICÓW CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DYSKUSJI NA TEMAT DZIAŁAŃ SZKOŁY REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI.