Gabinet pielęgniarki szkolnej jest czynny od poniedziałku do piątku.
Podstawową opiekę medyczną nad dziećmi prowadzą przychodnie rejonowe, natomiast pielęgniarki prowadzą działalność zapobiegawczą, podejmują działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia i higieny osobistej uczniów oraz udzielają pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
i zachorowaniach.
Aby uniknąć nieporozumień rodzice dzieci, które są uczulone na jakieś leki lub regularnie muszą jakieś zażywać np. przy cukrzycy, astmie itp. proszeni są do przekazania tych informacji w gabinecie pielęgniarskim oraz wychowawcy klasy.