Szkoła Podstawowa nr 6 oferuje dożywianie uczniów.

Koszt obiadu (zupa + drugie danie + deser) wynosi:
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 – 6,70 zł 
Uczeń szkoły niepublicznej – 8,70 zł 
Pracownik – 11,70 zł 

Odpłatność za zupę:
uczeń, pracownik – 3,00 zł 

Odpłatność za obiady należy uiszczać tylko przelewem.

Wpłat za obiady prosimy dokonywać na konto nr 45 1020 1260 0000 0002 0159 4266
Prosimy w w tytule przelewu wpisywać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.