„Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego jak matematyka”