Adres:

21-500 Biała Podlaska
ul. Leszczynowa 16

tel./fax.: 83 342-69-51 (Sekretariat)

e-mail ZSO nr 2: zso2bp@poczta.onet.pl (Sekretariat)

Telefony:

Dyrektor ZSO2: 83 341-67-37

Wicedyrektor: 83 341-67-50

Wicedyrektor: 83 341-67-09

 

Sekretariat ZSO nr 2 i SP6: 83 342-69-51  lub   83 341-67-48

Pokój n-lski SP6: 83 411-57-41

Pokój n-lski wych. fiz.: 83 341-67-42

Pedagog: 83 341-64-07

Pielęgniarka: 83 341-67-45

Księgowość: 83 341-67-49

Kadry: 83 341-67-46

Stołówka szkolna: 83 341-68-11

Portiernia: 83 341-67-38