Adres:

21-500 Biała Podlaska
ul. Leszczynowa 16

tel./fax.: 83 342-69-51 (Sekretariat)

e-mail ZSO nr 2 i SP6: zso2bp@poczta.onet.pl (Sekretariat)

Telefony:

Sekretariat ZSO nr 2 i SP6: 83 342-69-51  lub   83 341-67-48

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego: 83 341-67-42

Pedagog: 83 341-67-50

Pielęgniarka: 83 341-67-45

Księgowość: 83 341-67-49

Kadry: 83 341-67-46

Intendent: 83 341-68-11

Portiernia: 83 341-67-38