ROK SZKOLNY 2018/2019

Gala Laureatów Bialskich Lig Przedmiotowych,

KONKURSY / WYDARZENIA HUMANISTYCZNE

w I semestrze 2018/2019

Miesiąc

Nazwa konkursu – imprezy

wrzesień

październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiecROK SZKOLNY 2017/2018

KONKURSY / IMPREZY  HUMANISTYCZNE

w II semestrze 2017/2018

Miesiąc

Nazwa konkursu – imprezy

Marzec

Kwiecień

Maj

CzerwiecROK SZKOLNY 2016/2017

Zestawienie konkursów za cały rok szkolny 2016/2017

Konkursy szkolne
Nazwa konkursu Klasy Miesiąc Nauczyciele odpowiedzialni
Poezja Mickiewicza ciągle nas zachwyca
– konkurs recytatorski
IV, V, VI Październik 2016 Koordynator
– Ewa Orzechowska
Owoce jesieni – konkurs plastyczny IV, V, VI Październik 2016 Halina Lichograj
Najsłynniejsze budowle Europy”-konkurs plastyczny IV, V, VI Październik 2016 Halina Lichograj
Portret Adama Mickiewicza- konkurs plastyczny IV,V,VI Listopad 2016 Halina Lichograj
I Ogólnopolski Konkurs Historyczny: „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”, organizator Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL
© 2016 CEH MYŚLICIEL,
IV,V,VI 25 Listopad 2016 Bogdan Wójcik
Konkurs piosenki świątecznej „Christmas Carols” IV, V, VI Grudzień 2016 Katarzyna Kowalczyk
Dorota Mularczyk
Magda Chomiuk
Paweł Teodorczuk
„Kartka, stroik, szopka bożonarodzeniowa”- konkurs plastyczny IV, V, VI Grudzień 2016 -fotorelacja
wyniki
Grażyna Bijata
Anna Kozak
Halina Lichograj
Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza IV, V, VI Grudzień 2016 Halina Lichograj

Zaproszenie

Z wizytą na Olimpie – konkurs wiedzy o mitach greckich

V Luty/ Marzec 2017 Koordynator
– Ewa Orzechowska
Kartka wielkanocna- konkurs plastyczny IV,V,VI Marzec/ Kwiecień 2017 Halina Lichograj
„Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”  IV – V styczeń /luty Halina Lichograj
BIALSKI KONKURS

„Błogosławiony Honorat Koźmiński – Ku Bogu, Ojczyźnie i ludziom”

 I-VI  marzec  nauczyciele religii
Konkurs piosenki angielskiej „English Song Contest” – zaproszenie i regulamin IV, V, VI Marzec 2017

Festiwal piosenki angielskiej

Katarzyna Kowalczyk
Dorota Mularczyk
Magda Chomiuk
„ABC języka polskiego”
– konkurs językowo-literacki
(eliminacje szkolne do Polonisty Roku 2016)
III-IV , V-VI Marzec 2017 Koordynator-
Ewa Sołoducha
„Kartka, stroik, palma wielkanocna” IV, V, VI Marzec 2017 Grazyna Bijata
Anna Kozak
„Potyczki z ortografią” konkurs ortograficzny IV, V, VI Kwiecień 2017 Koordynator- Elżbieta Mojsa
Święty Jan Paweł II – Wielki Polak” – konkurs plastyczny IV,V,VI Maj 2017 Halina Lichograj
Konkurs „Albus” IV, V, VI Maj 2017 Katarzyna Kowalczyk
Dorota Mularczyk
Magda Chomiuk
Paweł Teodorczuk
Labirynty historii – szkolny konkurs historyczny dla uczniów szkoły podstawowej IV, V, VI Maj 2017 Bogdan Wójcik
Dzień Humanistyczny –turniej międzyklasowy IV, V, VI Maj 2017 Nauczyciele humaniści
„Znam baśnie”- konkurs czytelniczy

„Potyczki z ortografią” konkurs ortograficzny
IV

IV-VI

Maj 2017

Maj 2017

Koordynator-Elżbieta Mojsa
Moja mama – konkurs plastyczny IV,V,VI Maj 2017 Halina Lichograj
Bialska Liga Historyczna- konkurs wiedzy z historii IV, V, VI Cały rok szkolny Ewa Piech
Marzena Czech
Szkolny konkurs wiedzy z języka angielskiego „English is easy” IV, V, VI Maj 2017 Katarzyna Kowalczyk
Dorota Mularczyk
Paweł Teodorczuk
Magda Chomiuk
„Moja ulubiona dyscyplina sportu”-  konkurs plastyczny IV,V,VI Maj/ Czerwiec 2017 Halina Lichograj
„Bezpieczne wakacje” – konkurs plastyczny IV,V,VI Maj/ Czerwiec 2017 Halina Lichograj


ROK SZKOLNY 2015/2016

Konkursy humanistyczne zaplanowane na rok szkolny 2015/2016

Nazwa konkursu

Klasy

Miesiąc/wynik

Nauczyciele odpowiedzialni

Konkurs na maskę Halloween
Regulamin konkursu
IV, V, VI Październik 2015 Katarzyna Kowalczyk, Dorota Mularczyk, Halina Lichograj, Paweł Teodorczuk, Sylwia Radecka, Magda Chomiuk, Dorota Domańska
Poezja Mickiewicza ciągle nas zachwyca” – konkurs recytatorski
IV,V, VI Październik 2015 Ewa Sołoducha,

Koordynator – Ewa Orzechowska,

Elżbieta Mojsa

Konkurs wiedzy o Różańcu
V, VI Październik 2015 Wiesława Maniowiec
Konkurs wiedzy o Świętych
V, VI Listopad 2015 Wiesława Maniowiec
„Kartka, stroik, szopka bożonarodzeniowa”- konkurs plastyczny
IV, V, VI Grudzień 2015

Wyniki konkursu: stroik, szopka bożonarodzeniowa
Wiesława Maniowiec

Grażyna Bijata

Halina Lichograj

Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza
IV, V, VI Grudzień 2015 Halina Lichograj
Konkurs piosenki świątecznej „Christmas Carols”
IV, V, VI Grudzień 2015 Katarzyna Kowalczyk

Dorota Mularczyk

Halina Lichograj

Magda Chomiuk

Konkurs kolęd i pastorałek
IV, V, VI Styczeń 2016 Wiesława Maniowiec
Agnieszka Makarewicz
„Z wizytą na Olimpie”- konkurs wiedzy o mitach greckich
V Marzec 2016 Ewa Orzechowska

Koordynator – Ewa Sołoducha

Konkurs piosenki angielskiej „English Song Contest”
IV, V, VI Marzec 2016 Katarzyna Kowalczyk, Dorota Mularczyk, Halina Lichograj, Magda Chomiuk
„ABC języka polskiego” – konkurs językowo-literacki (eliminacje szkolne do Polonisty Roku 2016)
III – IV

V – VI

Marzec 2016 Ewa Sołoducha,

Koordynator – Ewa Orzechowska,

Elżbieta Mojsa

„Kartka, pisanka, stroik, palma wielkanocna”
IV, V, VI Marzec 2016 Wiesława Maniowiec, Grazyna Bijata, Halina Lichograj
Konkurs wiedzy „Święty Jan Paweł II”
IV, V, VI Kwiecień 2016 Wiesława Maniowiec
Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II”
IV, V, VI Kwiecień 2016 Halina Lichograj
„Potyczki z ortografią” konkurs ortograficzny.
IV, V, VI Kwiecień 2016 Ewa Orzechowska,

Ewa Soloducha,

Koordynator – Elżbieta Mojsa

Konkurs „Albus”
IV, V, VI Maj 2016 Katarzyna Kowalczyk, Dorota Mularczyk, Halina Lichograj, Magda Chomiuk
Dzień Humanistyczny –turniej między klasowy
IV, V, VI Maj 2016 Nauczyciele humaniści
„Znam baśnie”- konkurs czytelniczy
IV Maj 2016 Ewa Orzechowska,

Koordynator – Elżbieta Mojsa

Bialska Liga Historyczna- konkurs wiedzy z historii
IV, V, VI Cały rok szkolny Krzysztof Sosik, Ewa Piech, Bogdan Wójcik
Szkolny konkurs wiedzy z języka angielskiego „English is easy”
IV, V, VI Maj 2016 Katarzyna Kowalczyk, Dorota Mularczyk, Halina Lichograj, Paweł Teodorczuk
Bezpieczne wakacje – konkurs plastyczny
IV, V, VI Czerwiec 2016 Halina Lichograj

Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla
uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego

Nazwa konkursu Klasy Miesiąc Nauczyciele przygotowujący uczniów
Wojewódzki Konkurs Ortograficzny IV, V, VI Etap szkolny
październik 2015r
Ewa Orzechowska

Elżbieta Mojsa

Ewa Sołoducha

Konkurs przedmiotowy
z języka polskiego
V, VI Etap szkolny
październik 2015r
Ewa Orzechowska

Elżbieta Mojsa

Ewa Sołoducha

Konkurs przedmiotowy
z języka angielskiego
V, VI Etap szkolny
październik 2015r
Halina Lichograj

Katarzyna Kowalczyk

Dorota Mularczyk

Magda Chomiuk

Wojewódzki Konkurs Historyczny V, VI Etap szkolny

październik 2015r

Krzysztof Sosik

Ewa Piech

Bogdan Wójcik