HARMONOGRAM KONKURSÓW HUMANISTYCZNYCH ZAPLANOWANYCH  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

L.p.Nazwa konkursukoordynatorTermin realizacji
1.„Święty Jan Paweł II w oczach dzieci” – konkurs plastyczny dla klas I-IIIG. Franczukpaździernik 2022
2.„Blask Prawdy” – szkolny konkurs plastyczny dla klas  IV- VIIG. Franczukpaździernik 2022
3.Stulecie przybycia św. Maksymiliana do Grodna 1922-2022 – ogólnopolski konkurs plastycznyG. Franczukpaździernik 2022
4.Eliminacje szkolne do VI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Utworów Adama Mickiewicza kl. IV-VIIIE. Mojsapaździernik-listopad 2022
5.„Wierszyki łamiące języki”– szkolny konkurs logopedyczny dla klas 0-III.G. Franczuk, M. Szupiluklistopad 2022
6.Miejski konkurs w 41 rocznicę wprowadzenia stanu wojennegoB. Wójcikgrudzień 2022
7.„Kolędy i pastorałki” – szkolny konkurs muzyczny dla uczniów klas 0-III  G. Franczukgrudzień 2022
8.„Poezja Adama Mickiewicza od dzieciństwa nas zachwyca” – szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas I-IIIG. Franczukgrudzień 2022
9.XVII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o Św. Maksymilianie Kolbe – dla uczniów klas VI-VIIIG. Franczukgrudzień 2022- marzec 2023
10.VII Diecezjalny Konkurs Biblijny – klasy VIIG. Franczuk, M. Kubalskaluty 2022
11.„W Soplicowie” – konkurs polonistyczny dla uczniów klas VIIIE. Mojsagrudzień 2022- marzec 2023
12. Z Jezusem na drodze krzyżowej – międzyszkolny konkurs plastycznyG. Franczukmarzec  2023
13.„Pięknie czytam, dużo czytam, nie łamiąc przy tym języka” – szkolny konkurs logopedycznyG. Franczuk, M. Szupilukmarzec 2023
14.Alfik HistorycznyB. Wójcikmarzec 2023
15.Szkolny konkurs plastyczny na najpiękniejszą palmę wielkanocną – dla klas 0-IIIG. Franczuk,  M. Szupilukkwiecień 2023
16.Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach WyklętychB. Wójcikluty-kwiecień 2022
17.„Wojna Polsko-Bolszewicka 1919-1920, w obronie granic i niepodległości”B. Wójcikluty-kwiecień 2023
18.Międzyszkolny konkurs plastyczny upamiętniający osobę św. Jana Pawła IIG. Franczukmaj 2023
19.Olimpiada Historyczna JuniorówB. Wójcikpaździernik 2022-maj 2023