28.03.2019r. (czwartek) Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami. Omówienie sytuacji dydaktycznej na miesiąc przed egzaminami zewnętrznymi.