21.01.2019r. (poniedziałek) Spotkania rodziców z wychowawcami. Wyniki klasyfikacji

śródrocznej. Przedstawienie wyników egzaminów próbnych.