Już w najbliższą środę 21.11.2018r. zapraszamy WSZYSTKICH rodziców/prawnych opiekunów uczniów naszej szkoły na spotkania z wychowawcami oraz nauczycielami ZSO nr 2.

Organizacja najbliższego spotkania:

Godz. 15.45, w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla wszystkich RODZICÓW zainteresowanych organizacją SZKOLNEGO BALU dla klas 8-mych SP6 i III PG.
W spotkaniu będą uczestniczyć: dyrekcja, wychowawcy zainteresowanych klas, po 4 uczniów z każdej klasy oraz zainteresowani rodzice.

  • Spotkania z wychowawcami klas 0-III SP 6, godz. 16.00
  • Spotkania z wychowawcami klas IV-VIII SP i III PG, godz.16.30
  • Konsultacje indywidualne z nauczycielami uczącymi w ZSO nr2.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI PRACUJĄCYMI W SZKOLE
21.11.2018r OD GODZ. 17.00

„STARE SKRZYDŁO SZKOŁY”
Parter
Oddział przedszkolny (5-6 latków) – Agnieszka Mieleszczuk
Gabinet pedagogiczno-psychologiczny – Magda Symeczko (pedagog), Paulina Biernat (psycholog)
Sala 01 (przy żłobku) Dorota Just (logopeda, terapia pedagogiczna)
Biblioteka – Marzena Czech, Beata Rybczyńska
Świetlica – Marta Zakrzewska, Monika Szupiluk
Gabinety wicedyrektorów:
-Marzena Paszkowska (wiedza o społeczeństwie)
-Grzegorz Szyc (historia)

II piętro edukacja wczesnoszkolna
208 – 1a Zofia Turska
201 – 4b Katarzyna Izbicka (język polski)
203 – 2b; Elżbieta Szyc
205 – 2c; Dorota Domańska
206 – 2a; Bożena Szewczuk
209 – 3b; Ewa Romaniuk
210 – 3a; Marta Porządna
212 – 1c; Alina Sosik
213 – 1b; Małgorzata Szendel

I piętro
112 –7a; Radosław Huszał (język angielski)
111 – 4c; Ewa Wej (język angielski)
103 –Paweł Teodorczuk (język angielski)
104 – NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
105 – 5c; Anna Kozak (informatyka, wychowanie do życia w rodzinie)
107 – 6b; Dariusz Sokolnicki (informatyka, wychowanie fizyczne) n-l nieobecny
108 –8a SP; Katarzyna Kowalczyk (język angielski)
109 – 8c; Iwona Soroka (matematyka)
110 – 5b; Aneta Bogucka (przyroda)

„ NOWE SKRZYDŁO SZKOŁY”
I piętro
120 – Halina Lichograj (plastyka) n-l nieobecny
121 – 4a; Mirosława Steckiewicz (język polski)
123 – 7b; Dorota Mularczyk (język angielski)
124 – 8b SP; Ewa Sołoducha (język polski)
125 – 5a; Marta Grabiec (biologia)
126 – 6a; Beata Czerwińska (matematyka)
127 – Monika Majewska (chemia, socjoterapia), Jolanta Horbowiec (język polski), Zbigniew Stefanowicz (technika, edukacja dla bezpieczeństwa)
128 – NAUCZYCIELE RELIGII

II piętro
220 – 3b PG; Magda Chomiuk (język angielski)
221 –6d; Bogdan Wójcik (historia)
223 – 4d; Agnieszka Makarewicz (muzyka)
224 – 3a PG; Krzysztof Sosik (historia)
225 – Irena Maciejewska (matematyka), Ewa Pałasz (matematyka)
226 – 5d SP;. Elżbieta Mojsa (język polski)
227 – Danuta Szyc (geografia)
228 – Alicja Andrejuk (język rosyjski)
Sala 20 (na sportowym) – 6c SP; Marcin Szwed (informatyka, doradca zawodowy)