13.06.2019r. (czwartek) Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

Podsumowanie działań w obszarach jej pracy (sprawozdania z działalności szkoły we WSZYSTKICH jej obszarach)
Lekcje skrócone
(lekcje trwają 35 minut, przerwy 5 minut,
przerwy obiadowe w godzinach 11.15-11.35 oraz 12.10-12.30,
świetlica pracuje według harmonogramu)