26.08-30.08.2019r. Egzaminy poprawkowe w SP 6 i PG 5.