Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty.

15.04.2019r. – język polski

16.04.2019r. – matematyka

17.04.2019r. – język obcy nowożytny