17.06.2018r. (poniedziałek) Dzień Sportu Szkolnego.
Odpowiedzialny zespół nauczycieli wychowania fizycznego.
Harmonogram dnia należy dostarczyć dyrektorowi szkoły do omówienia i akceptacji do dnia 3.06.2019r.