Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

2.05.2019. (czwartek)  Dzień Flagi RP. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.