Prace naszych uczniów:

Prezentacja Weroniki Rudzkiej 
Propozycje tematu debaty zgłoszone przez poszczególne klasy 8

VISIT-IN-A-BANK

Oszczędzanie wg Natalki