Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” – jest programem edukacji antytytoniowej, chroniącym dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Adresowany do dzieci w klasach 0-1. Program stanowi pierwsze ogniwo z cyklu programów antytytoniowych. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

strona projektu –

https://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/profilaktyka-palenia-tytoniu/205-program-edukacyjny-czyste-powietrze-wokol-nas

 

Cele główne programu:

  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego;
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na wdychanie dymu tytoniowego.