Plakat informacyjny z godzinami wejść na lodowisko w ferie