Innowacja

„Eksperymentuję, doświadczam, wiem –

cztery pory roku z matematyką i przyrodą”

 Nasze prace:

Nauka przez zabawę w klasie 1b

 

 

      Innowacja adresowana jest do dzieci klasy 1b edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci 6 – letnich, które chcą rozwijać swoje zainteresowania matematyczne i przyrodnicze. Celem programu jest rozbudzenie i rozwijanie pasji badawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym, poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych i przyrodniczych poprzez obserwacje, szukanie i opisywanie porównawcze obiektów, badanie i eksperymentowanie, liczenie i przeliczanie, mierzenie, ważenie oraz formułowanie wniosków. Wszystkie te aktywne działania sprzyjają systematyzowaniu wiedzy i wzbogacają doświadczenia dziecka oraz rozwijają wyobraźnię i dociekliwość, zaciekawiają, rozbudzają i pogłębiają zainteresowanie otaczającym światem.

Cele szczegółowe – uczeń potrafi:

 • Przejawiać inicjatywę i realizować własne pomysły,
 • Przeprowadzać obserwacje, doświadczenia i eksperymenty,
 • Interpretować informacje, wyciągać wnioski poparte poprawnym rozumowaniem,
 • Uważnie analizować treść zadania oraz poszukiwać różnych rozwiązań,
 • Dostrzegać zależności matematyczne i przyrodnicze w otaczającym świecie,
 • Prezentować rozwiązania zadań i problemów w sposób zrozumiały i czytelny dla innych,
 • Sprawdzać otrzymane wyniki i poprawiać błędy,
 • Współpracować w grupie,
 • Aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 • Stosować zasady dobrej organizacji, tolerancji wobec innych.

Metody pracy:

 • Metoda heurystyczna – umożliwiająca rozwój twórczego działania w zakresie formułowania zadań, wykrywania nowych faktów, związków zachodzących między nimi, budowania i weryfikacji hipotez,
 • Ćwiczenia praktyczne,
 • Obserwacja, uczeń analizuje poszczególne operacje,
 • Pokaz, pełniący rolę eksponującą,
 • Pogadanka, która uczy samodzielnego i logicznego myślenia,
 • Metoda algorytmiczna, uczeń drogą analizy dochodzi do potwierdzenia poprawności algorytmu,
 • Metoda problemowa – wykorzystanie jednego problemu do rozwiązania innych problemów,
 • Gry dydaktyczne, rozwijające sprawność instrumentalną i kierunkową.

Formy pracy:

 • Indywidualne i grupowe obserwowanie, eksperymentowanie, wykonywanie doświadczeń oraz rozwiązywanie zadań i problemów,
 • Indywidualne i grupowe rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem Ozobotów,
 • Konkurs zadaniowy – za rozwiązanie zadań uczniowie otrzymują punkty, nagrody i dyplomy,
 • Praca z całą grupą – gry i zabawy dydaktyczne.

Ewaluacja:

 • Obserwacja pracy uczniów,
 • Opinie uczniów,
 • Prezentacja prac uczniów.