IV EDYCJA BIALSKIEJ LIGI HISTORYCZNEJ
GIMNAZJALISTÓW
Rok Szkolny 2017/2018

Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Dariusz Stefaniuk

Zapraszamy Nauczycieli wraz z uczniami gimnazjum klas 2, 3
do udziału w ,,Bialskiej Lidze Historycznej”

Zgłoszenia proszę kierować na

adres mail: liga.historyczna.bp@wp.pl

Za pomocą poczty elektronicznej prosimy przekazać
nazwiska uczniów, klasę, szkołę oraz opiekuna.

        Rywalizacja między uczniami odbędzie się w 4 etapach w formie pisemnej w poszczególnych kategoriach dla klas II i III. Po każdym etapie 10 najlepszych uczestników otrzymuje punkty, które następnie są sumowane do klasyfikacji generalnej.

Mamy nadzieje, że wiedza zdobyta w konkursie przyczyni się do odkrycia wielu talentów .Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom ”Bialskiej Ligi Historycznej”. Osoby z najwyższymi wynikami otrzymają nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej, szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie:

https://sp6micek.pl/

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników

Organizatorzy IV edycji Bialskiej Ligi Historycznej

Ewa Piech – tel. 665876220
Marzena Czech – tel. 698830439

 

Harmonogram i zakres materiału IV edycji Bialskiej Ligi Historycznej GIMNAZJALISTÓW

„Droga do niepodległej Polski”- tematyka konkursu upamiętniająca

100-tną rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości

 

ETAP I – URATOWAĆ RZECZPOSPOLITĄ

Terminarz konkursu: 28 listopad 2017r. godzina 16:00

Wyniki konkursu: do 8grudnia 2017 r.

Zakres materiału:

 1. Ostatni król Polski
 2. Oświecenie w Rzeczpospolitej
 3. Sejm Wielki
 4. Powstanie Kościuszkowskie
 5. Legiony i Księstwo Warszawskie

 

Etap II – POLACY I ZIEMIE POLSKIE POD ZABORAMI W I POŁOWIE XIX WIEKU

Termin konkursu: 9stycznia 2018 r. godzina 16:00

Wyniki konkursu: do 19 stycznia 2018 r.

Zakres materiałów:

 1. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
 2. Powstanie listopadowe
 3. Polacy po powstaniu listopadowym
 4. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska
 5. Wiosna ludów na ziemiach polskich

 

ETAP III – POLACY I ZIEMIE POLSKIE W II POŁOWIE XIX WIEKU

Termin konkursu: 27 luty 2018 r. godzina 16:00

Wyniki konkursu : 9 marca 2018 r.

Zakres materiału:

 1. Królestwo Polskie przed wybuchem powstania styczniowego
 2. Powstanie styczniowe
 3. Polacy po powstaniu styczniowym
 4. Powstanie polskich partii politycznych
 5. Kultura i życie na ziemiach polskich w ostatnim półwieczu niewoli

 

ETAP IV – I WOJNA ŚWIATOWA

Termin konkursu: 27 marca 2018 r. godzina 16:00

Wyniki konkursu: 6 kwietnia 2018 r.

Zakres materiału:

 1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej
 2. Wielka Wojna
 3. Zakończenie I wojny światowej
 4. Rewolucje w Rosji
 5. Polacy w walce o niepodległość
 6. Sprawa polska w czasie I wojny światowej
 7. Niepodległa Polska

 

Literatura:

*Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum pod .red. Stanisława Roszaka i Anny Łaszkiewicz wyd. Nowa Era

*Podręcznik  dla gimnazjum historia klasa druga Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski wyd. PWN

*Podręcznik dla gimnazjum historia klasa trzecia, wiek XIX i wielka wojna Jacek Chachaj, Janusz Drob, wyd. PWN

*Podręcznik dla gimnazjum historia klasa trzecia, Podróże w czasie,  Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowski, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

 

 III EDYCJA BIALSKIEJ LIGI HISTORYCZNEJ
GIMNAZJALISTÓW
Rok Szkolny 2016/2017

Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Dariusz Stefaniuk

Zapraszamy Nauczycieli wraz z uczniami gimnazjum klas 1, 2, 3
do udziału w ,,Bialskiej Lidze Historycznej”

Zgłoszenia proszę kierować na

adres mail: liga.historyczna.bp@wp.pl

Za pomocą poczty elektronicznej prosimy przekazać
nazwiska uczniów, klasę, szkołę oraz opiekuna.

        Rywalizacja między uczniami odbędzie się w 4 etapach w formie pisemnej w poszczególnych kategoriach dla klas II i III. Po każdym etapie 10 najlepszych uczestników otrzymuje punkty, które następnie są sumowane do klasyfikacji generalnej.

Mamy nadzieje, że wiedza zdobyta w konkursie przyczyni się do odkrycia wielu talentów .Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom ”Bialskiej Ligi Historycznej”. Osoby z najwyższymi wynikami otrzymają nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej, szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie:

https://sp6micek.pl/

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników

Organizatorzy III edycji Bialskiej Ligi Historycznej

Ewa Piech – tel. 665876220
Marzena Czech – tel. 698830439

 

ETAP I – RZĄDY STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO

Terminarz konkursu: 8 listopad 2016r.

Wyniki konkursu: do 18 listopad 2016 r.

Zakres materiału:

 1. Ostatni król elekcyjny
 2. Oświecenie w Rzeczpospolitej
 3. Sejm Wielki
 4. Powstanie Kościuszkowskie
 5. Upadek Rzeczpospolitej

Etap II – EPOKA NAPOLEONA

Termin konkursu: 6 grudnia 2016 r.

Wyniki konkursu: do 16 grudnia 2016 r.

Zakres materiałów:

 1. Od konsulatu do cesarstwa
 2. Legiony i Księstwo Warszawskie
 3. Kongres Wiedeński
 4. Europa po kongresie Wiedeńskim
 5. Wiosna Ludów w Europie
 6. Europa w XIX wieku

 

ETAP III – POWSTANIE LISTOPADOWE

Termin konkursu: 28 luty 2017 r.

Wyniki konkursu : 10 marca 2017 r.

Zakres materiału:

 1. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
 2. Powstanie listopadowe
 3. Polacy po powstaniu listopadowym
 4. Wiosna Ludów na ziemiach polskich

 

ETAP IV – POWSTANIE STYCZNIOWE

Termin konkursu: 4 kwiecień 2017 r.

Wyniki konkursu: 14 kwietnia 2017 r.

Zakres materiału:

 1. Powstanie styczniowe
 2. Polacy po powstaniu styczniowym
 3. Partie polityczne na ziemiach polskich
 4. Kultura polska bez państwa polskiego

Literatura:

*Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum pod .red. Stanisława Roszaka i Anny Łaszkiewicz wyd. Nowa Era

*Podręcznik  dla gimnazjum historia klasa druga
Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski wyd. PWN

*Podręcznik dla gimnazjum historia klasa trzecia, wiek XIX i wielka wojna Jacek Chachaj, Janusz Drob, wyd. PWN

*Podręcznik dla gimnazjum historia klasa trzecia, Podróże w czasie,  Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowski, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.