“Żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią własnej czujnej myśli,

własnego uważnego spostrzegania.”

                                                                         Janusz Korczak

 

           Zajęcia pozalekcyjne wśród uczniów klasy II „d” edukacji wczesnoszkolnej cieszą  się wielkim zainteresowaniem. Są nimi: programowanie z wykorzystaniem ozobotów i komputerów, eksperymentowanie oraz projekty edukacyjne.

           Dzięki nim uczniowie rozwijają swoje pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach, realizując ciekawe zadania i przedsięwzięcia.

 

Opracowała:

Grażyna Franczuk