Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej rok szkolny 2019/2020


Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność

 • Agnieszka Mieleszczuk   Ia – środa 11:50 – 12:35                s. 211
 • Ewa Romaniuk  Ib – środa 10:45 – 11:30                                s. 209
 • Dorota Just  Ic –  środa 10:45 – 11:30                                       s. 210
 • Zofia Turska IIa – piątek 11:50 – 12:35                                   s. 208
 • Małgorzata Szendel  IIb – piątek 8:00 – 8:45                         s. 213
 • Alina Sosik  IIc – czwartek 11:50 – 12:35                                s. 212
 • Bożena Szewczuk IIIa – czwartek 8:00 – 8:45                       s. 206
 • Elżbieta Szyc IIIb – poniedziałek 8:00 – 8:45                        s. 203
 • Dorota Domańska IIIc – poniedziałek 8:00 – 8:45               s. 205

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

 • Halina Lichograj  II a – czwartek  10:45 – 11:30                s. 208
 • Halina Lichograj  II b – piątek   11:50- 12:35                       s. 213
 • Katarzyna Kowalczyk  II c – piątek 8:00 – 8:45                   s. 212
 • Katarzyna Kowalczyk III a – czwartek 11:50 – 12:35        s. 206
 • Dorota Mularczyk  III b – wtorek 10:45 – 11:30                  s. 203
 • Magda Chomiuk  III c – czwartek 11:50 – 12:35                  s. 205

Zajęcia wyrównujące wiedzę

 • Zofia Turska  II a  –  środa 8:00 – 8:45                                     s. 208
 • Małgorzata Szendel  II b  –  czwartek 12:35 – 13:10            s. 213
 • Bożena Szewczuk  III a  –  wtorek 8:00 – 8:45                       s. 206
 • Elżbieta Szyc IIIb – czwartek 8:00 – 8:45                                s. 203

Zajęcia rozwijające z kodowania „Kodowana matematyka z ozobotami”

 • Bożena Szewczuk III a – wtorek 12:35 – 13:40                 s. 206
 • Dariusz Sokolnicki III b – wtorek 11:50 – 12:35                s. 203
 • Dariusz Sokolnicki  III c –  czwartek 10:45 – 11:30            s. 205