W dniu dzisiejszym powitaliśmy delegacje z Hiszpanii, która przyjechała do nas w ramach wizyty Job shadowing. Przez kilka dni nasi goście będą zapoznawać się z funkcjonowaniem naszej szkoły i obserwować lekcje prowadzone przez nauczycieli. Po gorącym powitaniu jakie przygotowała klasa 5c z wychowawca panią Ewą Wej nasi goście udali się na krótkie spotkanie z dyrektorem szkoły. Następnie obserwowali lekcje matematyki z kodowaniem i ozobotami, którą poprowadziła pani Dorota Domanska. Kolejnym punktem wizyty była lekcja plastyki z wykorzystaniem kodowania na macie w klasie 1c prowadzona przez Panią Dorotę Just. Dzisiejszy wieczór zakończył się kolacją powitalną, która była wspaniałą okazja do przełamania pierwszych lodów.