Zabawy sportowe dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.