ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW SP 6
w  roku szkolnym 2022/2023

nazwa zajęć

prowadzący

termin

czas trwania

sala

zajęcia przygotowujące do konkursów z j. polskiego

Mirosława Steckiewicz

piątek

13.40 -14.15

121

zajęcia przygotowujące do konkursów z historii

Bogdan Wójcik

wtorek

14.40 -15.30

221

kółko wzorowego chrześcijanina

Grażyna Franczuk

poniedziałek

14.45 -15.30

124

zajęcia szachowe dla klas IV-VIII

Bogdan Wójcik

środa, czwartek

8.00 – 8.45

221

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV-V

Elżbieta Mojsa

czwartek

14.45 – 15.30

226

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas VI-VII

Jolanta Horbowiec

wtorek

14.45 – 15.30

220

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas VIII

Mirosława Steckiewicz

poniedziałek

15.30 – 16.15

121

zajęcia wyrównujące wiedzę z języka angielskiego dla klasy VIIa

Paweł Teodorczuk

poniedziałek

14.45 – 15.30

103

Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka angielskiego dla klas 4 b i 4 c,

Dorota Mularczyk

piątek

12.55-13.40

127

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 1. Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka polskiego dla klas pierwszych – piątek s. 211 godz. 11:50-12:35 (co drugi tydzień) Agnieszka Mieleszczuk
 2. Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki dla klas pierwszych – piątek s. 209 godz. 11:50-12:35 (co drugi tydzień) Ewa Romaniuk
 3. Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka polskiego dla klasach drugich  – godz. 12:55- 13:40 s. 205 (co dwa tygodnie) Dorota Domańska
 4. Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki dla klas drugich – czwartek s. 208 godz. 12:55- 13:40 (co drugi tydzień) Alina Sosik
 5. Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka polskiego dla klas trzecich – środa s. 203 godz. 12:40 – 13:25 (co drugi tydzień) Elżbieta Szyc
 6. Zajęcia wyrównujące wiedze z matematyki dla klas trzecich – środa s. 206 godz. 12:40-13:25 (co drugi tydzień) Bożena Szewczuk
 7. Zajęcia wyrównujące wiedzę z języka angielskiego dla klasy 3a – poniedziałek s. 203 godz. 11.50-12.35

Zajęcia rozwijające

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania „ Kodowanie na dywanie” kl. Ia piątek godz. 11:50- 12:35 s. 210 (co drugi tydzień) Małgorzata Szendel
 2. Zajęcia rozwijające „ Kodowanie na dywanie” kl. I b piątek s. 211 godz. 11:50 -12:35 (co drugi tydzień) Agnieszka Mieleszczuk
 3. Zajęcia rozwijające z matematyki kl. I c piątek s. 209 godz. 11:50-12:35 co dwa tygodnie) Ewa Romaniuk
 4. Zajęcia rozwijające z języka polskiego kl. II a wtorek godz. 8:00- 8:45 s. 205 (co dwa tygodnie) Dorota Domańska
 5. Zajęcia rozwijające przygotowujące do konkursów kl. III a s. 203 godz. 12:40-13:25 (druga i czwarta środa miesiąca) Elżbieta Szyc
 6. Zajęcia rozwijające z matematyki kl. III b s. 206 godz. 12:40 -13: 25 (pierwsza i trzecia środa miesiąca) Bożena Szewczuk
 7. Zajęcia szachowe „ Gramy w szachy” czwartek godz. 12:55- 13:40 s. 210 Małgorzata Szendel