ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW SP 6
w  roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia – przygotowanie do bierzmowania kl.VIII b w Środy od 15.30 -16.10 raz w miesiącu sala nr 124.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

 nazwa zajęć prowadzący termin czas trwania sala
zajęcia z języka polskiego – przygotowanie do konkursów Mirosława  Steckiewicz co drugi tydzień
środa
114.40-15.30 121
zajęcia z języka polskiego dla uczniów  kl. VI d Elżbieta Mojsa czwartek 14.45-15.30 226
zajęcia rozwijające zainteresowania z historii – przygotowanie do konkursów Krzysztof Sosik poniedziałek 14.35-15.30 224
zajęcia rozwijające zainteresowania z historii – przygotowanie do konkursów Bogdan Wójcik piątek (i doraźne w miarę potrzeb) 14.40-16.00 221
koło religijne
w klasie VI a i VIb
Grażyna Frańczuk środa

piątek

dwa razy w miesiącu

14.45-15.30

13.50-14.35

warsztaty plastyczne Halina Lichograj terminy w zależności od bieżących potrzeb 121
zajęcia muzyczne dla klas 4-8 Agnieszka  Makarewicz czwartek 14.45-15.30 223
kółko teatralne Alicja Andrejuk, Mirosława Steckiewicz środa co drugi tydzień 15.30-16.15 121