“… Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to…”
Już 27 raz gra dla nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 13 wolontariuszy z naszej szkoły wraz z opiekunami p. Beatą Czerwińską, p. Haliną Lichograj, p. Pawłem Teodorczukiem i p. Ireną Maciejewską, mimo deszczu włączyło się w akcję, której celem jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Wszystkim darczyńcom za dobre słowo i datki DZIĘKUJEMY!