Dnia 7 listopada 2016 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie  uczniów klas 0-III z funkcjonariuszami Straży Miejskiej  w Białej Podlaskiej. Podczas spotkania  z uczniami naszej szkoły została przeprowadzona  pogadanka  na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią.