V Wojewódzki Konkurs Recytatorski Utworów Adama Mickiewicza
PODSUMOWANIE

Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
A. Mickiewicz

    26 listopada 2019r. już po raz piąty gościliśmy uczestników Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Utworów Adama Mickiewicza.
     Patronat honorowy nad nim objęli: p. Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, p. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski oraz p. Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska. Patronatu naukowego udzieliło Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
    Uroczystego otwarcia imprezy dokonali: p. Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska, p. Bożena Duklewskawizytator Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie i p. Marcin Szwed – dyrektor ZSO Nr2.
      Pan dyrektor podziękował za wsparcie sponsorom, dzięki którym możliwe było zapewnienie całej imprezie stosownej oprawy – Firmie Budowlanej STANISŁAW ROMANIUK, P.W. VIKKING KTS sp. z o.o., Bankowi Spółdzielczemu w Białej Podlaskiej, Elżbiecie Doroszewicz F. H. VICTORIA Sklep Spożywczo-Przemysłowy ALEKSANDRA, Piekarni NIEWIADOMSKI, PHU ELMAR Lesiuk S.J.
    Do konkursowej rywalizacji, w dwóch kategoriach wiekowych, zgłoszono 41 uczniów z Białej Podlaskiej oraz innych miejscowości województwa lubelskiego/Chotyłowa, Grabanowa, Konstantynowa, Kożuszek, Leśnej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Nepli, Styrzyńca, Terespola, Zalesia/. Młodzi artyści zmierzyli się w tym roku z tekstami Adama Mickiewicza oraz innych polskich romantyków.
      W jury zasiedli: dr hab. Violetta Machnicka Prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, dr Barbara Stelingowska z UPH w Siedlcach i mgr Anna Tonkiel – wieloletnia polonistka w ILO w Białej Podlaskiej.
     W trakcie obrad jury uczestnicy konkursu zostali podjęci przez organizatora słodkim poczęstunkiem. Obejrzeli również prezentację wokalno – taneczną przygotowaną we współpracy uczniów ZSO Nr2 i Szkoły Tańca Kontra.
       Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy udziału w konkursie. Pan dyrektor Marcin Szwed podziękował za pracę komisji konkursowej i nauczycielom za trud przygotowania uczniów do konkursu. Najlepszym dyplomy i atrakcyjne nagrody książkowe wręczyła p. Bożena Duklewskawizytator Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie.
    W dwóch kategoriach wiekowych przyznano 12 nagród oraz 4 wyróżnienia.
     Wśród uczniów szkół podstawowych klas 4 – 6 pierwsze miejsce zajęła: Julia Dorofiejuk (n-el Małgorzata Laszuk) ze Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej i Justyna Witkowska (n-el Agnieszka Haponik) ze Szkoły Podstawowej w Neplach,  drugie miejsce  Bartosz Kozłowski (n-el Elżbieta Szulak) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej i Daria Myszka (n-el Urszula Sobczak) z Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, trzecie miejsce Igor Czyrko (n-el Mirosława Steckiewicz) ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Podlaskiej i Julia Malczuk (n-el Małgorzata Laszuk) ze Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej. Wyróżnienia przyznano: Maksymilianowi Arteckiemu (n-el Stanisława Lewik) ze Szkoły Podstawowej w Chotyłowie i Aleksandrze Szprychel (n-el Anna Skrzyńska)  ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej.
       W kategorii – uczniowie klas 7 – 8  pierwsze miejsce przypadło Natalii Maksimiuk (n-el Anna Kaliszczuk) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej i Dawidowi Senouciemu (n-el Katarzyna Filipiuk) ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie. Drugie miejsce przyznano Oliwii Kulczyńskiej (n-el Agnieszka Kakietek ) ze Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu i Fryderykowi Zdunkiewiczowi (n-el Małgorzata Laszuk) ze Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej a trzecie miejsce Aleksandrze Jóźwiuk (n-el Dorota Nogaczewska) ze Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej i Weronice Myszce (n-el Urszula Sobczak) z Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Wyróżnienia otrzymały: Anna Węgrzyniak (n-el Agnieszka Kakietek ) ze Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu i Wiktoria Zielińska (n-el Anna Kaliszczuk) ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej.
   Wszystkim dziękujemy za udział a wyróżnionym serdecznie gratulujemy

Koordynator konkursu
Elżbieta Mojsa