Uczniowie wyróżniający się w nauce (średnia powyżej 4,75; zachowanie min. bardzo dobre) i Uczniowie ze 100% frekwencją