Innowacja autorstwa p.Iwony Soroki podczas, której uczniowie klas siódmych:
– ćwiczyli wyobraźnię przestrzenną w okularach 3D;
– wykonywali graniastosłupy, antygraniastosłypy, bryły platońskie i inne bryły z zapałek, wykałaczek, patyczków do składania modeli.
Zajęcia rozbudzały i pogłębiały zainteresowania przedmiotami ścisłymi, rozwijały kompetencje naukowo – techniczne, a także kształtowały umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.