Podczas lekcji powtórzeniowej w klasie 4 c uczniowie podzieleni na grupy musieli przejść przez pięć stacji:
1) Czasowo (Rozwiązać zadania zakodowane w QR kodach).
2) Kalendarzowo (Rozwiązać zadania w grupie).
3) Rzymskowo (Zagrać w “Milionerów”, rozwiązać qwiz jednokrotnego wyboru na LearningApps).
4) Jednostkowo (Każdy uczestnik kręcił Spinerem i musiał powiedzieć jaką kwotę “wykręcił”).
5) Dziesiątkowo (Rozwiązać zadania w grupie).

Iwona Soroka-nauczyciel matematyki