Na zajęciach ruchowych w świetlicy dzieci rozwijają swoją sprawność fizyczną. Kształtują umiejętność koncentracji, zapamiętywania. Uczą się zasad współdziałania w grupie oraz zdrowej rywalizacji.