SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Skład prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący : Katarzyna Chomko

Z-ca przewodniczącego : Paweł Jaroszuk

Z-ca przewodniczącego : Bartłomiej Dudziński

Sekretarz: Monika Białowąs

 

Członkowie : Anna Najdychor

Karolina Dzyr

Skład komisji rewizyjnej

Przewodniczący : Michał Steckiewicz

Członkowie : Piotr Johołkowski

Katarzyna Uss

 

 

 Darowizna na rzecz Rady Rodziców

Nr konta 14 8025 0007 0018 2302 2000 0010

 

Uchwała nr 1 z dnia 25.09.2018

 

Uchwała dotycząca wpłat na R. R. w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. Wysokość składek wynosi odpowiednio:

– 50zł na pierwsze dziecko

– 25zł na drugie dziecko

– 10zł na trzecie i kolejne dziecko z danej rodziny

  1. Oddziałom klasowym, które do dnia 31.12.2018 dokonają wpłat na R.R. w wysokości 90% należnej kwoty przysługuje 50% zwrotu.
  2. Oddziałom klasowym, które do dnia 28.02.2019 dokonają wpłat ma R.R. w wysokości 90% należnej kwoty przysługuje 30% zwrotu.
  3. 70% należnej kwoty, wpłaconej do 28.02.2019 uprawnia do otrzymania przez uczniów nagród książkowych za szczególne osiągnięcia (uczeń nagrodzony winien dokonać wpłaty).