Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Przyjmowanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszeń rodziców od 25 lutego od godz. 8.00 do 16 marca do godz. 15.00

Lp.   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
18 marca 2019r. od godz. 8.00 do 5 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 20 maja 2019r. od godz. 8.00 do 31 maja 2019r. do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.) 8.04.201r. do 19.04.2019r.3.06.2019 do 14
czerwca 2019r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
23 kwietnia 2019r. godz. 13.00 19 czerwca 2019r. godz. 13.00
4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 23 kwietnia 2019r. od godz. 13.00 do 30 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 19 czerwca 2019r. godz. 13.00 do 28 czerwca 2019r. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 6 maja 2019r.
godz.13.00
1 lipca 2019r. godz. 15.00

Uczniowie spoza obwodu przyjmowani będą w terminie od 18 marca do 05 kwietnia 2019r.Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. A. Mickiewicza
w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2019/2020