Regulamin szkolnego konkursu plastycznego
„Wiosenny kapelusz”

Organizator: Anna kozak
Cele konkursu:

 • inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności manualno-motrycznych,
 • inspirowanie wiosenną tematyką,
 • uwrażliwienie dzieci na piękno nadchodzącej pory roku,
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne i techniczne w różnych materiałach, formach oraz technikach,
 • popularyzowanie wiedzy o barwach i symbolach wiosny.

Uczestnicy:

 • Klasy uczniowie klas 0-III Szkoły podstawowej

Tematyka konkursu:

Prace powinny być związane z kolorami oraz symbolami wiosny,

 1. Należy wykonać kapelusz, wykorzystując barwy i wiosenne elementy,
 2. Wielkość prac dowolna, jednak nie większa niż A3
 3. Technika: dowolna
 4. Termin: 10 kwietnia 2017r.
 5. Wykonane i odpowiednio podpisane prace – imieniem i nazwiskiem, klasą
 6. nazwiskiem, klasą należy przyczepić na sznureczku do kapelusza,
 7. Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców drobne upominki oraz dyplomy.
 8. Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.
 9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do udziału!