13.06.2019r. (czwartek) Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

Lekcje skrócone

(lekcje trwają 35 minut, przerwy 5 minut, przerwy obiadowe w godzinach 11.15-11.35 oraz 12.10-12.30, świetlica pracuje według harmonogramu)