Projekt edukacyjny w klasie VIa Krajobrazy  Świata – opiekun Marta Grbiec.

Las Równikowy

Sawanna

Pustynia

Lasy mieszane

Tundra

Step