Wzajemne poznawanie ma ogromne znaczenie dla rozwoju grupy. Przyspiesza i ułatwia nawiązywanie bliższych kontaktów, sprzyja integracji i zwiększa satysfakcję bycia razem. Dzieci 5 i 6 letnie z oddziału przedszkolnego SP 6 uczestniczyły w klubie kultury Eureka w zajęciach integrujących grupę “Poznajmy się”.