OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY
„Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”
I „Z POPRAWNĄ ORTOGRAFIĄ”

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły, wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS”. Do konkursów przystąpi 52 uczniów z klas I - III. Wśród nich 8 dzieci zmierzy się z dwoma konkursami.

I etap konkursu z poprawnej ortografii odbędzie się 14 listopada 2016r. Konkurs z poprawnej polszczyzny odbędzie się 15 listopada 2016r. w szkole. Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe. W I etapie można uzyskać 30 punktów. Do II etapu przejdą uczestnicy, którzy uzyskają minimum 75% poprawnych odpowiedzi. W II etapie, który odbędzie się w styczniu uczniowie zmierzą się z korektą tekstu. Ich zadaniem będzie przeredagowanie tekstu tak, by wypowiedź spełniała kryteria:
  • poprawności językowej (korekta błędów: gramatycznych, fleksyjnych, składniowych, frazeologicznych, leksykalnych oraz stylistycznych).
  • poprawności ortograficzno-interpunkcyjnej.
Do finału przechodzą uczestnicy, którzy uzyskają 95% poprawnych odpowiedzi.
REGULAMIN „Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”
REGULAMIN „Z POPRAWNĄ ORTOGRAFIĄ”

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i  sukcesów w kolejnych etapach.

Koordynatorzy ogólnopolskich konkursów:
Ewa Romaniuk, Dorota Domańska