Konkurs „Świetlik” popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów. W ramach przygotowań uczniowie wykonywali w klasach doświadczenia opracowane przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym roku do konkursu przystąpiło 97 uczniów z klas I-VIII. Najpierw sprawdzono, czy koperty zadaniami są nienaruszone a następnie rozwiązywano zadania. Wynik zostaną ogłoszone 15 maja. Dziękujemy bardzo za pomoc przy organizacji konkursu Dyrekcji Szkoły oraz paniom Beacie Rybczyńskiej, Anecie Boguckiej i Marcie Grabiec.

Koordynatorzy:
Agnieszka Mieleszczuk, Małgorzata Szendel, Bożena Szewczuk